Институт Данте Алигиери, Скопје

Архива


Аташето за одбрана во Италијанската амбасада во Скопје, Полковник Џузепе Монталто ги додели дипломите на групата вработени во Министерството за одбрана на Р.М коишто од 18 септември до 25 декември 2018 следеа курс по италијански јазик, целосно финансиран од Италијанското министерство за одбрана.

Драги членови, денес пристигна прекрасен подарок од Централното седиште за нашиот Комитет, 19 изданија на публикации. Благодарност од срце до Централното седиште!

КОНЦЕНТРАТ НА ЗНАЕЊЕ И ИДЕНТИТЕТ АВТОРСКИ ЛЕКЦИИ ЗА ЈАВНОСТ Здруженито Данте Алигиери, во рамките на новата културна програма и обновувањето на издавачките планови, започна со нова видео продукција наменета за студентите и научниците од целиот свет. Продукцијата “Апчињата на Данте“, отворени за слободна консултација на веб страната www.ladante.it, има намера да го следи растечкото барање за знаење кое стигнува од нашите странски седишта. Се работи за серијал од кратки видео-лекции […]

ТРОБОЈНОСТА ВО СВЕТОТ. МИРОВНАТА МИСИЈА НА ДАНТЕ од Андреа Рикарди од Христијанска фамилија бр.30 од 29 јули 2018 Полни 130 години Здружението кое го шири јазикот, стилот и италијанските традиции… 2537-il-tricolore-nel-mondo-la-missione-di-pace-della-dante Famiglia-Cristiana-n30-del-29-luglio-2018