Институт Данте Алигиери, Скопје

Издание 1


    „Во мојот филм- феминистички дневници“ Дејството започнува во годината 1967, кога во нејзиниот дневник Анита ги раскажува тешкотиите на кои наидува една девојка од Милано која тежнее да се еманципи­ра од татковото владеење, додека Алина, Алина Мараци е тригодишно девојченце, кое копнее по својата убава, меланхолич­на и далечна мајка. Дејството продолжува во 1975 година, кога Тереза, млада девојка од Пуља, на својот дневник му ги доверува ужасите при […]

Како се станува писател толку млад? Чудно е што одлучувачкиот момент за да станете писател е токму објавувањето книга. Можеби е парадоксално, но јас ми­натата година додека ја пишував „Осаменоста на примарните броеви“ повеќе се чувствував како писател отколку сега от­како ја објавив истата. Сепак, факт е дека треба да се почека туѓото признание, оти колку повеќе ти се продаваат книгите, толку поцврст ти е статусот на „писател“. Јас лично […]

Приредила Борјана Мојсовска Млад дебитант победи на 62-то издание на наградата Стре­га 2008, уривајќи ја притоа традицијата според која награ­дата ја добиваат само големите и афирмирани имиња на италијанската проза. Паоло Џордано е протагонистот на ве­черта, која како и секоја година се одржа во Храмот на ним­фите во Вила Џулија, во Рим. На писателот му беше доделено книжевното признание за книгата „Осаменоста на примарни­те броеви” која освои 163 бодови, по […]