Институт Данте Алигиери, Скопје

Институтот Данте Алигиери од Скопје изразува сочувство за загубата на професорот Лука Сериjани, лингвист, филолог, член на Академија дела Круска и потпретседател на Друштвото Данте Алигиери.
Проф. Серијани беше гласник, чувар и заштитник на јазикот на Данте, каде ,,sì” слатко звучи🇮🇹