Институт Данте Алигиери, Скопје


PLIDA
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri


5

Сертификат за познавање на италијанскиот јазик ПЛИДА,
признаен од Советот на Европа

Институтот “Данте Алигиери” од Скопје e единствен акредитиран центар во РМ за спроведување на испитите за сертификатот ПЛИДА, признаен за студирање и работа во Италија

 • Што е PLIDA?
  PLIDA сертификатот ги потврдува јазичните компетенци – познавања на италијанскиот јазик како странски. Испитот за стекнување на овој сертификат е поделен на шест основни рамништа (А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2), според Европската референтна рамка за познавање на јазиците. Покрај овие шест рамништа постои и можност за полагање на ПЛИДА Јуниор.
 •  Зошто PLIDA?
 • 3Сертификатот од овој испит е акредитиран од Советот на Европа, од Министерството за надворешни работи на Р.Италија, од Министерството за труд и социјална политика на Р.Италија, како и од Министерството за наука и високо образование на Република Италија.
 •   За кого е наменет:
  – во Институтот Данте Алигиери во Скопје сметаме дека Сертификатот ПЛИДА ќе биде посебно интересен за ученици и студенти што планираат да запишат додипломски или постдипломски студии на некој од италијанските универзитети,
  – Сертификатот ПЛИДА може да им послужи на сите оние што сакаат да работат во Р. Италија, каде треба да приложат потврда за познавање на јазикот.
  – Сертификатот ПЛИДА е корисен и за сите оние што сакаат да имаат признаена доживотна потврда за познавање на италијанскиот јазик, односно да си го збогатат своето CV со меѓународно признаен сертификат.
 •  Кога се одржува PLIDA?

Испитот се изведува секоја година во две сесии, пролетна и есенска.

 • Институтот нуди подготвителни курсеви, тестирање и дидактички материјали за полагање на испитите, како и можност за запознавање со деталите за PLIDA на PLIDA OPEN DAY средбите во организација на нашиот Институт.

4Подетални информации:
на нашата интернет страна: www.ladante.mk
интернет страната на Институтот „Данте Алигиери” од Рим: www.ladante.it
официјалната интернет страна: www.plida.it
да ни се обратите нам на:
-телефон 02 3240 494 или 075 941 276
-e-mail адреса ladante.skopje@gmail.com
– во просториите на нашиот Јазичен Центар, секој работен ден од 11 до 13 часот

 

 

2
1