Институт Данте Алигиери, Скопје

Издание 2


Настанот „Бела ноќ“ е веќе добро раширена и функционална манифестација на глобално ниво, чија традиција успешно се продолжува и надополнува секоја година. Идејата на „Бела ноќ“ се поврзува со концептот на мултидисциплинарност, каде главниот мотив е да се претстават сите стандардни и нестандардни облици на уметноста. Еден широк спектар на варијации во кој дури и споредните, занемарени аспекти на интерпретацијата стануваат забележани. Во една ваква атмосфера на уметничко различје свое […]

Драги читатели, Весникот Данте и годинава се појавува со нов број, следејќи ја својата основна цел: да ги претстави италијанско-македонските културни љубопитства, како и настаните кои се поврзани со дејноста на Институтот Данте Алигиери во Скопје (кој од јули 2011 година е преместен на нова адреса: Италијанско-македонски мултимедијален центар, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје).  Во овој број се проследуваат низа културни настани одржани во периодот 2009-2010 година, но се […]