Институт Данте Алигиери, Скопје

(…)

10-1Со нашето синтетичко движење во театарот, ние сакаме да ја уништиме Техниката, која од античка Грција до денес, наместо да се поедностави станува сe подогматска, глупаво логична, перфекционистичка, педантна, задушувачка.

Значи:

  1. Глупаво е да се напишат сто страници за нешто за кое е доволна и една страница, само затоа што публиката поради навика и поради инфантилна инстинктивност сака да види како карактерот на ликот се создава од низа настани и има потреба да се залажува дека самиот лик навистина постои за да може да ја цени неговата уметничка вредност, а не сака да ја признае вредноста доколку авторот се ограничи да го престави ликот само со неколку црти.
  2. Глупаво е да не се побуниме против предрасудата на театралноста кога самиот живот (кој е составен од бескрајно позаплеткани, порегулирани и понепредвидливи дејствија од оние што се одвиваат во полето на уметноста) е најголемиот антитеатрален лик и дури и во таа негова улога нуди бесконечни сценски можности. Сe е театрално кога има вредност.
  3. Глупаво е да се задоволи примитивноста на толпите, кои на крајот сакаат да го видат триумфот на симпатичниот лик и поразот на антипатичниот.
  4. Глупаво е да се посветува внимание на веродостојноста (која претставува чиста апсурдност затоа што вредноста и генијалноста воопшто не се согласуваат со неа).
  5. Глупаво е да сакате да го објасните со детална логика она што имате намера да го претставите, затоа што и во животот никогаш не ни се случува целосно да опфатиме еден настан, со сите негови причини и последици, затоа што реалноста ни вибрира наоколу, нe напаѓа со шибања на фрагменти на факти искомбинирани меѓу себе, заглавени едни во други, збркани, вплеткани, хаотизирани. На пример, глупаво е да се претстави на сцената расправија меѓу две личности, секогаш подредено, логично и јасно, кога во нашето животно искуство ние гледаме само парчиња од караница, на кои нашата активност на модерни луѓе ни дозволила да присуствуваме за миг во трамвај, во кафуле, на станица, и кои останале снимени во нашиот дух како динамички фрагментирани синфонии од гестови, зборови, бучава и светлина.
  6. Глупаво е да се потчиниме на наредбите на крешендото, на подготвувањето и на максималниот ефект на крајот.
  7. Глупаво е да дозволиме да ја натоварат нашата генијалност со бремето на техниката која сите (дури и идиотите) можат да ја научат со постојано учење, работа и трпение.
  8. Глупаво е да се откажеме од динамичниот скок во празнината на тоталната креација надвор од сите истражени полиња.

Динамично, истовремено, т.е. родено од импровизацијата, од молскавичната интуиција, од сугестивната и откривачка актуелност. Ние веруваме дека секое нешто има вредност доколку е импровизирано (часови, минути, секунди) и не е подготувано долго (месеци, години, векови).

(Превод од италијански: Катерина Сотирова)