Институт Данте Алигиери, Скопје

На 25.01.2023 се одржа средба со членовите на Институтот Данте Алигиери од Скопје во Мултимедијалниот центар на катедрата за италијанистика при Филолошкиот Факултет „Блаже Конески“ со цел да се прикажат и промовираат новодобиените книги на италијански јазик. Книгите се донација од Асоцијацијата Данте Алигиери од Рим за Институтот Данте Алигиери Скопје, еден од литературните претседавачи на Асоцијацијата Данте Алигиери од Рим.  

Ни претставува огромно задоволство што фондот на нашите книги, во кои можат да уживаат дури и најмалите читатели, продолжува да се зголемува. Сите книги на Институтот Данте Алигиери, вклучувајќи ги и најновите, се достапни во нашата библиотека која се наоѓа на катедрата за италијанистика при факултетот „Блаже Конески“ во Скопје.