Институт Данте Алигиери, Скопје

Италијанската дигитална библиотека во Северна Македонија , проект на Институтот „Данте Алигиери“ во Скопје, Здружението „Данте Алигиери“ во Рим, Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје (НУБ), Националната централна библиотека во Рим, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Амбасадата на Република Италија во Скопје ќе биде претставен на 14.4.2021 год. на Меѓународната конференција 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education
https://digital.bds.rs/conference-program/