Институт Данте Алигиери, Скопје

УПИСИ ЗА ИСПИТОТ ПЛИДА

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ОД 17.02.2020 ДО 28.02.2020
ЗА ПРИОРИТЕТНО БАРАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИ – ДОПЛАТА 10 ЕВРА И ПРИЈАВУВАЊЕ ДО 21.02.2020
ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ НА: ladante.skopje@gmail.com И НА ВАШИОТ МАИЛ ЌЕ ДОБИЕТЕ ПРИЈАВА И УПЛАТНИЦА
УПЛАТА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВРЕДНОСТ: A2 – 45 e, Б1- 55 e, Б2 – 65 e, Ц1 – 75 e
ИСПИТОТ СЕ ОДРЖУВА НА 04.03.2020 за А2 и на 25.03.2020 за B1, B2, C1 ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
КОНТАКТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ: 075 941 276