Институт Данте Алигиери, Скопје

Италијанска поезија на Струшкиот поетски фестивал

На 58-то издание на Меѓународниот фестивал “Струшки вечери на поезијата“ што се одржа од 21 до 26 август на Охридското езеро, италијанската поезија беше претставена преку две авторки: Миа Леконт и Ана Сантоликвидо. Двете поетеси учествуваа во делот на разни читања, предизвикувајќи голем интерес и почитување.
Ги објавуваме нивните стихови преведени на македонски од професорката Анастасија Ѓурчинова.

МИА ЛЕКОНТ

МИЛОСТ

Милост за нас, милост,
за тревата која не расте, милост,
за кровот и за фасадата, за портите
без клуч, милост, за нашите
празни соби, милост за звукот
и за светлото, сè уште изгасени

милост, за нас тука внатре, милост,
со лажните прозорци
милост, за отсутното живеење,
за неможноста да останеме,
милост
за нас во оваа куќа,
во оваа наша, а туѓа.

Препев: Анастасија Ѓурчинова

Повеќе за Миа Леконт на следниот линк:

Миа Леконт

АНА САНТОЛИКВИДО

ЕКСПЛОЗИЈА
на Франка Амендола

јас кога се родив
се излеа бујната река
запеаја петлите
и славејчињата

јас кога се родив
за’ржаа коњите
мајка ми зачкрипи со забите
и ѝ се заветува на Богородица

јас кога се родив
ѕвездите скитнички преговараа
и еден борбен дух
се спушти на земјата

јас кога се родив
ветрот си легна на кровот
одново зеде здив
и го собра лелекот

3 јули 2014

Препев: Анастасија Ѓурчинова

Повеќе за Ана Сантоликвидо на следниот линк:

Ана Сантоликвидо