Институт Данте Алигиери, Скопје


УПИСИ ЗА ИСПИТОТ ПЛИДА

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ОД 08.05.2019 ДО 17.05.2019
ЗА ПРИОРИТЕТНО БАРАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИ – ДОПЛАТА 10 ЕВРА И ПРИЈАВУВАЊЕ ДО 12.05.2019
ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ НА: ladante.skopje@gmail.com И НА ВАШИОТ МАИЛ ЌЕ ДОБИЕТЕ ПРИЈАВА И УПЛАТНИЦА
УПЛАТА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВРЕДНОСТ: A1- 35 ЕВРА, A2 – 45 ЕВРА, Ц2 – 85 ЕВРА
ИСПИТОТ СЕ ОДРЖУВА НА 22.05.2019 СРЕДА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
КОНТАКТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ: 075 941 276