Институт Данте Алигиери, Скопје

УПИСИ ЗА ИСПИТОТ ПЛИДА

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ОД 12.03.2019 ДО 26.03.2019
ЗА ПРИОРИТЕТНО БАРАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИ – ДОПЛАТА 10 ЕВРА И ПРИЈАВУВАЊЕ ДО 22.03.2019
ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ НА: ladante.skopje@gmail.com И НА ВАШИОТ МАИЛ ЌЕ ДОБИЕТЕ ПРИЈАВА И УПЛАТНИЦА
УПЛАТА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВРЕДНОСТ: Б1- 55 ЕВРА, Б2 – 65 ЕВРА, Ц1 – 75 ЕВРА
ИСПИТОТ СЕ ОДРЖУВА НА 03.04.2019 СРЕДА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
КОНТАКТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ: 075 941 276