Институт Данте Алигиери, Скопје

Аташето за одбрана во Италијанската амбасада во Скопје, Полковник Џузепе Монталто ги додели дипломите на групата вработени во Министерството за одбрана на Р.М коишто од 18 септември до 25 декември 2018 следеа курс по италијански јазик, целосно финансиран од Италијанското министерство за одбрана.

davdavdavdavdavdavdavdavdavdav