Институт Данте Алигиери, Скопје

Средба во Nационалната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, Скопје

bty

 

Потпретседателката проф Руска Ивановска-Наскова и претседателот проф. Ладислав Цветковски во посета на Нaционалната и универзитетска библиотека Свети  Климент Охридски во Скопје. Беше остварен работен состанок со директорката на библиотеката г-ѓа Сенка Наумовска, Нита Муча и Марко Цуцуловски На средбата беше разгледана стратегијата за имплементирање на веќе договорени заеднички проекти и активности. Акцент беше даден на проектот Дигитална италијанска библиотека кој ќе биде финансиран од седиштето на Институтот Данте Алигиери од Рим.