Институт Данте Алигиери, Скопје

На 57 седница на Владата на Република Македонија беше усвоена и Информацијата за воведување на италијански јазик во основно и средно образование како можност за втор странски јазик.

http://vlada.mk/node/14212