Институт Данте Алигиери, Скопје

Италијанскиот амбасадор, Н.Е Карло Ромео го посети часот по италијанска кујна во основното училиште Кочо Рацин во Скопје.Во оваа прилика се обнови Меморандумот за соработка меѓу Институтот Данте Алигиери и училиштето Кочо Рацин каде што продолжува наставата по италијански јазик.

IMG_20171121_131257
IMG_20171121_131323
IMG_20171121_132223
IMG_20171121_131919
IMG_20171121_132643