Институт Данте Алигиери, Скопје


ЛЕТНИ КУРСЕВИ ДАНТЕ
(online)

Возрасни: група од 5 и повеќе слушатели
од 15.06 до 15.09, 2 или 3 пати неделно во термин по договор со групата
цена: 6.900 ден. (или на 3 рати по 2.300)

Ученици: група од 5 и повеќе слушатели
од 15.06 до 15.09, 2 или 3 пати неделно во термин по договор со групата
цена: 4.800 ден. (или на 3 рати по 1.600)