Институт Данте Алигиери, Скопје

Конкурс за изработка на постер: 25.03.2021 – 1.06.2021
Данте700
“700 години од смртта на големиот поет Данте Алигиери”

Конкурс за учениците од Средното уметничко училиште во Скопје и државните и приватни академии и факултети за ликовни уметности, архитектура и дизајн во Северна Македонија во чест на 700° годишнина од смртта на големиот поет Данте Алигиери

Амбасадата на Италија во Скопје и Институтот Данте Алигиери во Скопје објавуваат конкурс за изработка на постер во чест на одбележувањето на 700° годишнина од смртта на големиот поет Данте Алигиери.
Конкурсот, наменет за учениците од Средното уметничко училиште во Скопје и државните и приватни академии и факултети за ликовни уметности, архитектура и дизајн во Северна Македонија, има за цел да поттикне интерес кај младите за Данте и за неговото дело.
Учеството на Конкурсот предвидува изработка на уметнички постер на темата на Конкурсот “700 год. од смртта на големиот поет Данте Алигиери”. Информациите за конкурсот ќе бидат објавени на италијански, на македонски и на албански јазик на сајтот и на социјалните медиуми на Амбасадата и на Институтот Данте Алигиери во Скопје.
Инфо и формулар за аплицирање:
https://drive.google.com/drive/folders/1DtooLPAOfYA75GADNKAnb7EMv1Vl_Dq6?usp=sharing

Повеќе информации за поетот и за неговото дело заинтересираните студенти можат да добијат на онлајн предавањето на проф. Анастасија Ѓурчинова
Датум: 15 04 2021 со почеток во 10.30;
Врска ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84573428396?pwd=ODFDQ1I0dHdDbzA4YzlSYVVxbkRCdz09

Аудиокнигата Божествената комедија може да се слушне на следниве сајтови:
италијански: https://www.spreaker.com/user/emonsedizioni/it-dante-divina-commedia
македонски: https://www.samoglas.mk/
албански: https://www.spreaker.com/user/emonsedizioni/sq-dante-komedia-hyjnore
За дополнителни информации обратете се на: ladante.skopje.arte.design@gmail.com