Институт Данте Алигиери, Скопје

Во рамките на прославата од 75 години од постоењето на Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ во Скопје, на Институтот Данте Алигиери од Скопје му беше доделена благодарница за соработка во зеднички проекти.
davBlagodarnica 75 godini NUB 2019dav