Институт Данте Алигиери, Скопје

Италијанска дигитална библиотека во Северна Македонија – БИМ

Италијанската дигитална библиотека во Северна Македонија – БИМ е дел од истоимениот проект на Институтот „Данте Алигиери“ во Скопје, Друштвото „Данте Алигиери“ во Рим, Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје (НУБ), Националната централна библиотека во Рим, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Амбасадата на Република Италија во Скопје. Главната цел на проектот финансиран од Друштвото „Данте Алигиери“ во Рим е дигитализација на дел од старите италијански книги и ракописи од фондот на НУБ. Во рамките на проектот беа реализирани, исто така, две студентски работилници за реставрација, конзервација и дигитализација на стари текстови, беше организирана изложбата „Каде она sì слатко звучи. Патување низ историјата на италијанскиот јазик“ и беа остварени средби меѓу експерти од Националната библиотека во Рим и НУБ со цел размена на искуства.

unnamedBiblioteca digitale italiana in Macedonia del Nord – BIM

Италијанската дигитална библиотека во Северна Македонија – БИМ содржи десетина книги од италијански автори, кои датираат од XVI и XVII век, како и неколку ракописи на италијански јазик и два на латински јазик.

Италијанска дигитална библиотека во Северна Македонија

Учесници во проектот:

Институт „Данте Алигиери“ во Скопје
Ладислав Цветковски, координатор
Руска Ивановска-Наскова, координатор
Анета Симовска, секретар

Друштво „Данте Алигиери“ во Рим
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Амбасада на Република Италија во Скопје

Национална централна библиотека во Рим
Андреа Де Пасквале, директор

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје (НУБ)

Фримзим Даути, директор Сенка Наумовска
Викторија Костоска Зорица Јаковлеска-Спировска
Марко Цуцуловски Нита Муча
Иво Митев Маја Костадиновска
Ирена Наумовска Анета Атанасовски
Милица Ивановска Елена Манеска

Галерија слики
Изложба „Каде она sì слатко звучи. Патување низ историјата на италијанскиот јазик“
(НУБ, 2018)
Работилница со студенти од УКИМ
Работилница со ученици од НОВА
Работна посета на Националната и централна библиотека во Рим
Работна посета на НУБ
Презентација на проектот БИМ